Marek Prażmak

Vorstandsvorsitzender
telefon: +48 609 690 226
e-mail: mp@balquest.pl

Adresse:

Balquest Sp. z o.o.
ul. Abrahama 37/5
81-366 Gdynia
Polen

e-mail: office@balquest.pl
www.balquest.pl

REGON: 221134962
NIP: 5862261824
KRS NR 0000371449
Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ
VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego